Chefer och specialister
Enhetschef, rektor, verksamhetschef, förvaltningschef, kommundirektör, avdelningschef, projektledare, processledare, regiondirektör etc.

KONTAKTA OSS

"

Rätt ledarskap och kompetens är avgörande för offentliga sektorns möte för framtidens utmaningar

Public People har ett utbrett kompetensnätverk av chefer och specialister över hela Sverige. Genom nätverket hoppas vi kunna vara offentliga sektorns partner för att möta framtidens utmaningar. Inom området ”chefer och specialister” försörjer vi offentlig sektor med kompetens, med särskilt fokus på frågor som bemanning, rådgivning, process- och organisationsutveckling, utredning med mera.

I Public Peoples nätverk finns kandidater med chefserfarenhet på alla nivåer, såsom exempelvis enhetschef, rektor, verksamhetschef, förvaltningschef, kommundirektör, avdelningschef, projektledare, processledare och regiondirektör. De specialister som ingår i nätverket har lång och bred erfarenhet inom offentliga sektorns olika verksamhetsområden.

Vi har kandidater med chefserfarenhet på alla nivåer

Våra specialister har lång och bred erfarenhet inom den offentliga sektorn

Vi gör skillnad för offentlig sektor