Ekonomer och Controllers
Redovisningsekonomer, förvaltningsekonomer,
revisorer, exploateringsekonomer etc.
KONTAKTA OSS

"

Rätt kontroll och styrning gör att effekten av varje skattekrona maximeras

Public People har ett utbrett kompetensnätverk av ekonomer och controllers över hela Sverige. Genom nätverket hoppas vi kunna vara offentliga sektorns partner för att möta framtidens utmaningar. Inom området ”ekonomer och controllers” försörjer vi offentlig sektor med kompetens, med särskilt fokus på frågor som redovisningsekonomi, förvaltningsekonomi, revision och exploateringsekonomi.

I Public Peoples nätverk finns kandidater med lång och bred erfarenhet inom alla dessa områden. De controllers som ingår i Public Peoples nätverk är specialister på att analysera, följa upp, stötta styrningen och skapandet av strategier inom offentlig sektor. Det kan handla om verksamhet eller ekonomi.

Ett kompetensnätverk
av ekonomer och controllers

Våra specialister har lång och bred erfarenhet inom den offentliga sektorn

Vi gör skillnad för offentlig sektor