Plan, miljö och bygg
Bygglovshandläggare, byggnadsinspektörer,
miljöinspektörer, hälsoskyddsinspektörer etc.

KONTAKTA OSS

"

Sammanhållen samhällsbyggnadsprocess till nytta för alla

Public People har ett utbrett kompetensnätverk inom området operativ och strategisk samhällsplanering och myndighetsutövning inom områdena miljö och bygg. Genom det nationella nätverket hoppas vi kunna vara offentliga sektorns partner för att möta framtidens utmaningar. Inom området försörjer vi offentlig sektor med kompetens i form av exempelvis planingenjörer, planarkitekter, trafikplanerare, stadsplanerare, detaljplanehandläggare, översiktsplanerare, omvärldsanalytiker, bygglovshandläggare, byggnadsinspektörer, miljöinspektörer och hälsoskyddsinspektörer

Våra specialister har lång och bred erfarenhet inom den offentliga sektorn

Vi har kandidater med erfarenhet på alla nivåer

Vi gör skillnad för offentlig sektor