Vi brinner för och lägger allt vårt fokus på den offentliga sektorn. Med den inriktningen bygger vi nationella och kvalificerade nätverk inom nio breda kompetensområden. 

Specialister inom offentlig sektor

Det vi menar med kompetensförsörjning är att kunna tillgodose våra kunder med kompetenta personer både när det behövs kortsiktigt i form av konsulter eller när det behövs permanent i form av rekryteringar.

Det som skiljer Public People från många andra företag är att vi som grundat och jobbar inom företaget har gedigen operativ erfarenhet från den offentliga sektorn. Vi har jobbat med en mängd olika områden i form av roller som kommundirektör, förvaltningschef, VD, rektor m.m. 

Operativ kompetens

 

Vår operativa kompetens inom offentlig verksamhet ger oss en väldigt stor fördel att förstå vilken typ av kompetens som behövs för att fungera på arbetsplatsen.

Ett skräddarsytt samarbete

Vi kan hjälpa dig oavsett om ditt behov är på lång eller kort sikt, gäller deltids- eller heltids-personal, detta tack vare vår erfarenhet, expertis och storlek i branschen.

Offentlig sektor

Om oss

Carl Fredrik Strid

Carl Fredrik Strid har en bakgrund från flertalet chefspositioner såsom vd, vice vd och marknadschef inom både privat- samt statligt ägd verksamhet. Carl Fredrik har bland annat under fem år varit vd och vice vd för de statligt ägda bolagen Addresspoint och Adressändring. Carl Fredrik är grundare och ansvarig för bolagets försäljning.

Peter Lund

Peter Lund har en bakgrund med nära 15 år i högre chefsbefattningar inom offentlig sektor. Peter har bland annat varit kommundirektör i knappt nio år, förvaltningschef i fem år och VD i kommunalt moderbolag i nära fyra år. Peter är grundare och VD i Public People.

Vi gör skillnad för offentlig sektor