Vi brinner för och lägger allt vårt fokus på den offentliga sektorn. Med den inriktningen bygger vi nationella och kvalificerade nätverk inom nio breda kompetensområden. 

Specialister inom offentlig sektor

Det vi menar med kompetensförsörjning är att kunna tillgodose våra kunder med kompetenta personer både när det behövs kortsiktigt i form av konsulter eller när det behövs permanent i form av rekryteringar.

Det som skiljer Public People från många andra företag är att vi som grundat och jobbar inom företaget har gedigen operativ erfarenhet från den offentliga sektorn. Vi har jobbat med en mängd olika områden i form av roller som kommundirektör, förvaltningschef, VD, rektor m.m. 

Operativ kompetens

 

Vår operativa kompetens inom offentlig verksamhet ger oss en väldigt stor fördel att förstå vilken typ av kompetens som behövs för att fungera på arbetsplatsen.

Ett skräddarsytt samarbete

Vi kan hjälpa dig oavsett om ditt behov är på lång eller kort sikt, gäller deltids- eller heltids-personal, detta tack vare vår erfarenhet, expertis och storlek i branschen.

Offentlig sektor

Våra samarbeten

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER OCH RAMAVTAL

Vi gör skillnad för offentlig sektor