Public People

Lärare, psykologer, kuratorer, rektorer och förvaltningschefer etc.

UTBILDNING

Kompetensnätverk inom utbildning
över hela Sverige

Livslångt lärande med kvalitet i varje steg

Livslångt lärande med kvalitet i varje steg

Public People har ett utbrett kompetensnätverk inom området ”Utbildning” över hela Sverige. Genom nätverket hoppas vi kunna vara offentliga sektorns partner för att möta framtidens utmaningar. Inom området ”Utbildning” försörjer vi offentlig sektor med kompetens i form av exempelvis lärare, psykologer, kuratorer, rektorer, förvaltningschefer etc. Inom Public Peoples nätverk finns kandidater med lång och bred erfarenhet inom dessa områden

Vi har kandidater med
erfarenhet  på alla nivåer

Vi har kandidater med erfarenhet på alla nivåer

Vi har kandidater med erfarenhet på alla nivåer

Varmt välkommen att kontakta oss!

*Varmt tack for ditt meddelande!
Vi återkommer inom kort.
Allt gott önskar ditt Public People team.

Table of Contents