Vård, hälso- och sjukvård
Barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor,
tandläkare, läkare, specialistsjuksköterskor etc.

KONTAKTA OSS

"

Rätt insats vid rätt tid på rätt plats

Public People har ett utbrett kompetensnätverk inom området ”Vård, hälso- och sjukvård” över hela Sverige. Genom nätverket hoppas vi kunna vara offentliga sektorns partner för att möta framtidens utmaningar. Inom området ”vård, hälso- och sjukvåd” försörjer vi offentlig sektor med kompetens i form av exempelvis barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor, tandläkare, läkare och specialistsjuksköterskor. I Public Peoples nätverk finns kandidater med lång och bred erfarenhet inom dessa områden.

Kompetensnätverk inom ”Vård, hälso- och sjukvård” över hela Sverige

Vi har lång och bred erfarenhet inom dessa områden

Vi gör skillnad för offentlig sektor