VI ÄR PUBLIC PEOPLE

VI ÄR PUBLIC PEOPLE

Public People startades 2019 av grundarna Peter Lund och Carl Fredrik Strid.

Peter hade en lång karriär bakom sig inom offentlig sektor, senast som kommundirektör i Enköpings kommun. Carl Fredrik hade erfarenhet från höga positioner i statliga bolag, men framför allt av att starta, leda och utveckla bolag. Tillsammans bestämde de sig för att starta ett konsultföretag som i huvudsak skulle rikta in sig på offentlig verksamhet. Ett företag som skulle vara lyhörda för kundernas behov, framför allt inom områden som kräver det där lilla extra, som exempelvis olika chefsfunktioner, myndighetsutövning och specialistfunktioner. Resultatet blev Public People.

VAR FINNS VI?

Public People finns i hela Sverige.
Där behovet av oss finns, där ska vi finnas. Det innebär att vi har och ska ha kunder i hela landet.

Att vi inte alla bor i samma geografiska område ser vi som en möjlighet och vill därför anställa konsulter med en så stor geografisk spridning som möjligt. Public People har inget huvudkontor dit vi förväntar oss att medarbetare ska infinna sig. Arbetet ska i stället utföras hos kund eller från hemmet. På så sätt blir vi tillgängliga över hela landet. Vi blir effektiva genom att inte lägga tid på onödiga resor till ett gemensamt kontor. Vi blir miljövänliga genom att inte göra onödiga resor. Med dagens teknologi löser vi interna möten på andra sätt än att resa. Vi möts regelbundet digitalt, men sällan fysiskt.

VÅRA UPPDRAG

Eftersom alla våra kunder finns inom offentlig sektor bygger allt på Lagen om offentlig upphandling, vilket innebär att kunden ska konkurrensutsätta alla tillgängliga uppdrag. Det tycker vi är bra. Vi vill få uppdrag i hård konkurrens med andra. Det gör oss ännu vassare och ger oss ett incitament att hela tiden göra det vi gör bra idag ännu bättre imorgon.

Genom offentliga upphandlingar har Public People skaffat sig ett stort antal ramavtal över hela landet. Det innebär att kunden kontaktar oss direkt när de har ett behov som faller inom ramavtalet. På så sätt etableras också en relation mellan kunden som beställare och oss som leverantör. Vi lär känna varandra och det ger oss än bättre förutsättningar att vara pricksäkra i sökandet efter rätt konsult till respektive uppdrag.

Den förenklade formen av upphandling kallas ”Direktupphandling”. Den kan offentliga organisationer använda sig av om man inte har ramavtal och om avtalsvärdet inte är för stort. Vi får många av våra uppdrag även genom direktupphandlingar. Kunden kan då välja att annonsera förfrågningsunderlaget publikt, vilket ger alla bolag möjlighet att lämna ett anbud. Men de kan också välja att göra en riktad direktupphandling där de exempelvis vänder sig till tre anbudsgivare för att konkurrensutsätta förfrågan. Kunden väljer det till pris och kvalitet bästa anbudet, precis som det ska vara.

ATT VARA PP-KONSULT

Som medarbetare hos Public People blir du en viktig del av företagets kvalificerade nätverk med kompetenta, kvalitetsmedvetna och prestigelösa konsulter, som alla har en sak gemensamt – viljan att bidra och göra skillnad för offentlig sektor, såväl i det lilla som i det stora. Våra medarbetare erbjuds varierande och utvecklande uppdrag och din profil matchas mot kundens behov för att nå bästa möjliga träffsäkerhet. 

Public People strävar alltid efter att anställa medarbetare framför avtal med underkonsulter. Det är ett strategiskt vägval då vi vill att alla, från företagsledning till enskilda medarbetare, ska genomsyras av samma anda och samlas under ett och samma namn. Tillsammans är vi Public People! En anställning innebär även att våra konsulter får ta de av de kollektivavtalade försäkrings- och pensionsvillkor som Public People har tecknat.

Att vara PP-konsult innebär att du arbetar för att göra skillnad för offentlig verksamhet samt skapar betydande värden, bidrar till kundens samhällsnytta och måluppfyllelse genom att erbjuda kvalitet, förtroende, självledarskap och hjärta.

Du är Public People hos kunden och vår främsta ambassadör samt garanti för vår kvalitet. Låt alltid kundens behov vara vägledande! Vi ser även gärna att du utifrån din kompetens och erfarenhet ger goda råd och därmed tillför kunden mer än de förväntat sig. Det är just detta som är Public Peoples styrka och beviset på vår kvalitet. Här gäller det dock att vara flexibel och läsa av situationen. På olika arbetsplatser gäller olika regler till exempel avseende lunchrast, fikapaus, klädval mm. Hör dig alltid för med kunden om vad som gäller på den aktuella arbetsplatsen. Ta tillvara det positiva med att vara inhyrd personal. Du har möjligheten att som få andra, bredda kunskaperna inom ditt område. Du får också möjlighet att möta olika människor och olika organisationskulturer.

Public People är ett företag med en hög kvalitet i branschen. Det är därför viktigt att vi utför våra uppdrag på ett professionellt sätt och att våra medarbetare delar en hög yrkesmässig etik.

På varje uppdrag är det väsentligt att:

  • Utföra varje uppgift med professionell omsorg.
  • Vara kunnig inom sitt kompetensområde.
  • Vara kundfokuserad och lösningsorienterad, med en stor lyhördhet för kundens behov och önskemål.
  • Aldrig delge utomstående eller obehöriga känslig information om kunden, som du fått del av genom dina arbetsuppgifter.
  • Inte uttala sig i medier eller sociala medier på ett sätt som kan skada kunden eller Public People.
  • Hålla arbetspapper, rapporter mm. konfidentiella i sådana fall där innehållet bedöms vara känsligt.
  • Frågor om anställningen (exempelvis ledighet, lönefrågor etc) tas med konsultchef alternativt HR-chef på Public People.


När du är ute på uppdrag är det naturligt att du får frågor om Public People och vår verksamhet. Det är ett utmärkt sätt för dig att sprida kunskapen om vårt företag.

 

Du är alltid varmt välkommen att höra
av dig till oss med alla typer av frågor
och funderingar, stort som smått!

Linda Lund
HR-chef
072- 890 56 90
linda.lund@publicpeople.se

Varmt välkommen att
höra av dig till oss!

Linda Lund
HR-chef
072- 890 56 90
linda.lund@publicpeople.se

Table of Contents