Utbildning
Lärare, psykologer, kuratorer, rektorer
och förvaltningschefer etc.

KONTAKTA OSS

"

Livslångt lärande med kvalitet i varje steg

Public People har ett utbrett kompetensnätverk inom området ”Utbildning” över hela Sverige. Genom nätverket hoppas vi kunna vara offentliga sektorns partner för att möta framtidens utmaningar. Inom området ”Utbildning” försörjer vi offentlig sektor med kompetens i form av exempelvis lärare, psykologer, kuratorer, rektorer, förvaltningschefer etc. Inom Public Peoples nätverk finns kandidater med lång och bred erfarenhet inom dessa områden.

Våra specialister har lång erfarenhet inom den offentliga sektorn

Vi har kandidater med erfarenhet på alla nivåer

Vi gör skillnad för offentlig sektor