Public People

Lärare, psykologer, kuratorer, rektorer och förvaltningschefer etc.

UTBILDNING

Säkra kvaliteten i skolan med kompetent bemanning från
Public People

Livslångt lärande med kvalitet i varje steg

Livslångt lärande med kvalitet i varje steg

Ingenting är så viktigt i en skola som att ha riktigt bra pedagoger. Hos Public People hittar ni ett av Sveriges största konsultnätverk för tillsättning av konsulter inom den offentliga sektorn – däribland skolan och utbildningsväsendet som helhet. Vi kan bistå med snabb och kvalitativ tillsättning av såväl rektor, som skolpsykolog och skolkurator. Låt oss berätta mer!

Vi har kandidater med
erfarenhet  på alla nivåer

Vi har kandidater med erfarenhet på alla nivåer

Vi har kandidater med erfarenhet på alla nivåer

En kort presentation

Public People är ett konsultföretag med särskild inriktning på verksamheter och organisationer inom den offentliga sektorn. Tack vare egna mångåriga erfarenheter från jobb inom stat och kommun, har vi en unik insyn i vilka behov som kan finnas och vad som krävs för att skapa så effektiva arbetsflöden som möjligt. 

Sedan starten har vi haft förmånen att få hjälpa flera kommunala och statliga verksamheter med tillsättning av kunnig och kompetent personal. Såväl för enstaka uppdrag, som för återkommande samarbeten med långsiktiga kontrakt. 

För att kunna erbjuda en så hög effektivitet och god flexibilitet som möjligt, har vi valt att specialisera oss på bemanning med konsulter – inte rekrytering av fast personal. För dig som kund innebär detta betydligt snabbare och mer kostnadseffektiva lösningar. Alltid med fokus på att få rätt konsult på rätt plats förstås.

Vi hjälper er att skapa världens bästa skola

Hög personalomsättning och brist på pedagoger är ett växande problem i skolans värld. På Public People vill vi hjälpa er att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett gott utbildningsklimat där eleverna kan växa och utvecklas. Detta gör vi genom att tillhandahålla proffsiga konsulter som snabbt kan täcka upp när behov av extra personal uppstår.

Tack vare vårt breda nätverk och våra många kontakter kan vi vara behjälpliga med att tillsätta såväl en konsult som rektor, som en kurator och/eller skolpsykolog. Vi samarbetar enbart med de mest proffsiga och pålitliga konsulter som alla har adekvat utbildning och lång erfarenhet från pedagogiskt arbete. 

Vidare kan vi med vår djupgående expertis och våra många år med jobb inom skolans värld, också fungera som en strategisk och pedagogisk rådgivande funktion – tillgänglig för såväl hela arbetsgrupper i behov av stöd, som specialpedagog, kurator, rektorer och övrig skolpersonal. 

Skolpersonal för utbildning på alla nivåer

Behöver ni hyra in en konsult att axla rollen som rektor under tiden en mer långsiktig rekrytering pågår? Kanske är ni en specialpedagog kort och önskar ta in en kompetent konsult som snabbt kan gå in och stötta upp i det dagliga arbetet? Oavsett vilken typ av bemanning ni är i behov av inom skola och utbildning – för vilka positioner och befattningar – hjälper Public People mer än gärna till. 

I vårt team av konsulter finns rektorer för utbildning på grundskolenivå, som för gymnasial och eftergymnasial utbildning – till exempel högskola och universitet samt folkhögskola. Detsamma gäller för skolpsykolog och skolkurator/kurator. Hos oss finner ni adekvat kompetens för utbildning på alla nivåer – från de yngsta eleverna hela vägen upp till de äldsta. 

Nedan finner ni mer information om våra erbjudanden inom utbildning och elevhälsa.

Konsult - Rektor och övrig skolledning

I vårt nätverk finns gott om välutbildade medarbetare med kompetens att gå in och stötta upp i en ledningsfunktion. Hyr in en konsult som rektor, skolintendent eller administratör – vi skräddarsyr en lösning som passar era behov och ser till att rätt person hamnar på rätt plats. 

Konsult - Specialpedagoger

Att vara konsult som specialpedagog ställer höga krav på flexibilitet, god anpassningsförmåga och inte minst – lång erfarenhet från jobbet som pedagog. Vi är således kräsna kring vilka vi väljer att samarbeta med och inkludera i vårt team.

Med Public People som HR-partner kan ni känna er trygga med att det alltid finns en proffsig, legitimerad specialpedagog med de bästa av referenser tillgänglig för kortare eller längre uppdrag som konsult.

Konsult - Elevhälsa (skolpsykolog och skolkurator/kurator)

En trygg och fungerande elevhälsa är viktig för att främja studenternas välbefinnande – vilket i sin tur leder till bättre inlärning och bättre resultat i skolan. Genom oss kan ni hyra in en skolpsykolog och/eller en skolkurator för ett generellt hälsofrämjande arbete med eleverna i skolan, alternativt som extra stöd för en eller flera enskilda studenter om behov uppstår. 

Precis som alla våra konsulter inom skola och utbildning, har skolpsykolog och skolkurator/kurator alltid full tystnadsplikt som givetvis löper på även efter avslutat uppdrag.

Enstaka uppdrag eller ett långvarigt samarbete - valet är helt upp till er

Flexibilitet, tillgänglighet och gott om olika valmöjligheter är alla viktiga grundpelare i den verksamhet vi bedriver på Public People. Vi vet att det inte finns en universell lösning som passar alla, utan att skräddarsydda alternativ behövs för ett så lyckat resultat som möjligt. 

Hos oss finns varken någon minimitid eller maxtid för hur länge ett konsultuppdrag inom skola och utbildning kan pågå. Vi kan tillsätta en konsult som rektor eller andra specialister med kort varsel om ett akut behov uppstår, likväl som vi kan ombesörja en mer planerad och långsiktig bemanning. 

Vidare kan Public People också användas för enstaka uppdrag, eller för långsiktiga samarbeten. Bland våra befintliga kunder finns många kommunala skolor för vilka vi fungerar som en strategisk och stöttande HR-partner. Vi är en källa till trygg tillsättning med en samarbetsmodell som uppskattas. 

Vill ni veta mer om bemanning inom skola och utbildning? Hör av er så pratas vi vid!

Har vi lyckats fånga ert intresse med de konsulttjänster vi kan erbjuda för jobb inom skolväsendet? Härligt. Vi berättar gärna mer om hur vi kan stå till tjänst utifrån de behov som finns inom just er verksamhet.

Slå oss en signal eller skicka ett e-post med en kontaktförfrågan, så snickrar vi tillsammans fram en skräddarsydd lösning för bemanning i er förskola, grundskola, gymnasium eller högskola/universitet. 

Välkommen till oss på Public People!

Table of Contents