PUBLIC PEOPLE –
Vi gör skillnad för offentlig sektor
Chefer och specialister
PUBLIC PEOPLE –
Vi gör skillnad för offentlig sektor
Ekonomer och Controllers
PUBLIC PEOPLE –
Vi gör skillnad för offentlig sektor
Kontor och administration
PUBLIC PEOPLE –
Vi gör skillnad för offentlig sektor
Socialt arbete, Vård & Omsorg
PUBLIC PEOPLE –
Vi gör skillnad för offentlig sektor
Vård, Hälso- och Sjukvård​
PUBLIC PEOPLE –
Vi gör skillnad för offentlig sektor
Utbildning
PUBLIC PEOPLE –
Vi gör skillnad för offentlig sektor
IT och Digitalisering
PUBLIC PEOPLE –
Vi gör skillnad för offentlig sektor
Fastighet och Bygg
PUBLIC PEOPLE –
Vi gör skillnad för offentlig sektor
Miljö- och Bygg
Previous
Next
Vi gör skillnad för offentlig sektor
Chefer och specialister
Vi gör skillnad för offentlig sektor
Ekonomer och controllers
Vi gör skillnad för offentlig sektor
Kontor och administration
Vi gör skillnad för offentlig sektor
Socialt arbete, Vård & Omsorg
Vi gör skillnad för offentlig sektor
Vård, Hälso- och Sjukvård​
Vi gör skillnad för offentlig sektor
Utbildning
Vi gör skillnad för offentlig sektor
IT och Digitalisering
Vi gör skillnad för offentlig sektor
Fastighet och Bygg
Vi gör skillnad för offentlig sektor
Plan, miljö- och bygg
Previous
Next

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER OCH RAMAVTAL

Vi brinner för och lägger allt fokus på den offentliga sektorn.
Med den inriktningen bygger vi nationella och kvalificerade
nätverk inom nio breda kompetensområden.

Chefer och specialister

Ekonomer och Controllers

Kontor och administration

Vård, hälso- och sjukvård

Socialt arbete, vård och omsorg

Utbildning

IT och digitalisering​

Fastighet och bygg

Plan, miljö och bygg

"

Public People har erfarna konsulter som kan rycka in med kort varsel för att täcka upp vid arbetstoppar, organisationsförändringar eller vid andra tillfällen då personal behövs.

Konsultlösningar

Public People har erfarna konsulter som kan rycka in med kort varsel för att täcka upp vid arbetstoppar, organisationsförändringar eller vid andra tillfällen då personal behövs. Public Peoples konsultlösning är helt anpassad till den offentliga sektorn. Vi har kompetens att erbjuda inom de flesta områden till våra kommunala, regionala och nationella kunder.  

Public People har fullt arbetsgivaransvar och vi verkar i hela Sverige.

Vi bemannar inom chefer och specialister, ekonomer och controllers, kontor och administration, socialt arbete, vård och omsorg, hälsa och sjukvård, It och digitalisering, fastighet och bygg, plan, miljö och bygg och utbildning.

Vi har kompetens att erbjuda inom de flesta områden till våra kommunala, regionala och nationella kunder.  

"

Rätt kompetens på rätt
plats och när det behövs.
Vi lägger stort fokus på profilanpassningar och
analyser vid rekrytering. 

Rekrytering

Public People erbjuder rekryteringslösningar till alla verksamheter inom offentlig sektor.

Våra rekryteringskonsulter har gedigen erfarenhet av alla olika delar inom den offentliga verksamheten och vi anpassar vår process efter gällande lagstiftning som omfattar den offentliga verksamheten.

Vi lägger stort fokus på kompetensbaserad rekrytering där vi tillsammans med våra kunder inom den offentliga sektorn tar fram en kompetensprofil och arbetar med denna genom hela rekryteringen. Vid behov kompletterar vi med arbetspsykologiska tester. Detta ger en kompletterande bild kandidatens lämplighet. 

Vi tar oss an rekryteringsuppdrag inom hela Sverige och vi fokuserar enbart på offentlig sektor.

Vi gör skillnad för offentlig sektor