Public People

Vi brinner för och lägger allt fokus på den offentliga sektorn. Med den inriktningen bygger vi nationella och kvalificerade nätverk inom nio breda kompetensområden.

KONSULTLÖSNINGAR​

Vi har erfarna konsulter som kan rycka in när det behövs

VI HAR KOMPETENS ATT ERBJUDA INOM DE FLESTA OMRÅDEN TILL VÅRA KOMMUNALA, REGIONALA OCH NATIONELLA KUNDER

Public People har erfarna konsulter som kan rycka in med kort varsel för att täcka upp vid arbetstoppar, organisationsförändringar eller vid andra tillfällen då personal behövs. Public Peoples konsultlösning är helt anpassad till den offentliga sektorn. Vi har kompetens att erbjuda inom de flesta områden till våra kommunala, regionala och nationella kunder. Public People har fullt arbetsgivaransvar och vi verkar i hela Sverige. Vi bemannar inom chefer och specialister, ekonomer och controllers, kontor och administration, socialt arbete, vård och omsorg, hälsa och sjukvård, It och digitalisering, fastighet och bygg, plan, miljö och bygg och utbildning.

Vi har kompetens att erbjuda inom de flesta områden till våra kommunala, regionala och nationella kunder

KONSULTLÖSNINGAR​

Vi har erfarna konsulter som kan rycka in när det behövs

Vi brinner för och lägger allt fokus på den offentliga sektorn. Med den inriktningen bygger vi nationella och kvalificerade nätverk inom nio breda kompetensområden.

Public People har erfarna konsulter som kan rycka in med kort varsel för att täcka upp vid arbetstoppar, organisationsförändringar eller vid andra tillfällen då personal behövs. Public Peoples konsultlösning är helt anpassad till den offentliga sektorn. Vi har kompetens att erbjuda inom de flesta områden till våra kommunala, regionala och nationella kunder. Public People har fullt arbetsgivaransvar och vi verkar i hela Sverige. Vi bemannar inom socialt arbete, vård och omsorg, upphandling, utbildning, kontor och administration, miljö och hälsoskydd, chefer och specialister, bygglov och inspektion, livsmedelsinspektion och storkök.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Testimonials

Våra nyaste kunder

Varmt välkommen
att kontakta oss!