Public People

Bygglovshandläggare, byggnadsinspektörer, miljöinspektörer, hälsoskyddsinspektörer etc.

BYGGLOV & INSPEKTION

Bygglovshandläggning och byggnadsinspektion
– hyr erfarna konsulter via Public People

Public People erbjuder erfarna och kompetenta konsulter inom bygglovshandläggning och byggnadsinspektion. Vi riktar oss särskilt till uppdragsgivare inom den offentliga sektorn, för vilka vi siktar på att vara en självklar samarbetspartner när det kommer till såväl kortsiktig som långsiktig bemanning.

Är ni som myndighet, kommun eller statligt verk i behov av pålitliga konsulter för tillsyn inom bygg? Då hälsar vi er varmt välkomna till Public People.

I vårt team av konsulter finns bland annat kompetens inom:

  • Bostadsanpassning
  • Strandskydd
  • Bygglovshandläggning
  • Tillsynshandläggning
  • Byggnadsinspektion


Har vi lyckats väcka ert intresse? Låt oss presentera Public People och våra tjänster lite närmare.

Vi är specialister på den offentliga sektorn

Syftet med Public People är att vara den offentliga sektorn behjälpliga med bemanning av konsulter. Varför just den offentliga sektorn? För att vi kan den utan och innan. Vi som grundade Public People kommer nämligen själva från arbete inom stat och kommun. Tack vare detta har vi en unik insyn i vad som krävs av konsulter till olika offentliga instanser – och hur oerhört viktigt det är med rätt person på rätt plats.

Detta gäller inte minst inom sådant som rör bygg och tillhörande tillsynshandläggning.

Bygglovshandläggare, byggnadsinspektör eller konsult inom strandskydd – vilka kompetenser behöver ni?

Ärenden inom bygg- och tillsynshandläggning är centrala inom den offentliga sektorn. Utredningar ska genomföras, tillstånd ska prövas och utfärdas och frågor som rör strandskydd, bostadsanpassning och inspektioner av olika slag ska handläggas. För detta krävs adekvat bemanning, med adekvat kompetens. Att hitta lämplig personal kan dock vara lättare sagt än gjort. Inte minst om det gäller med kort varsel.
Lyckligtvis finns vi på Public People tillhands. Under våra hittills verksamma år har vi skickat ut en mängd konsulter till statliga och kommunala verksamheter inom bygg. Alltid med rätt kompetens, erfarenhet och utbildning – och alltid med nöjda uppdragsgivare som resultat. 
Tack vare vårt stora nätverk av konsulter har vi möjlighet att effektivt tillsätta en position på mycket kort tid. Oavsett vilken befattning som efterfrågas. I vår konsultportfölj finns allt från handläggare och byggkontrollanter för tillsyn, till tjänstemän för chefspositioner. 
Kanske behöver ni en bygglovshandläggare eller byggnadsinspektör för omgående tillträde? Då är det till oss på Public People ni ska vända er. Vi garanterar en tidseffektiv, kostnadseffektiv och lyckad konsult som matchar era behov.
 

Public People kan PBL-relaterade ärenden

Att välja ett konsultbaserat samarbete framför egen rekrytering är förenat med flera fördelar. I synnerhet om ni väljer att jobba med oss på Public People.

Liksom för våra övriga tjänster kan vi inom ärenden kopplade till PBL – det vill säga plan- och bygglagen – erbjuda en samarbetsmodell där ni behåller full kontroll och insyn, men våra konsulter ansvarar för arbetet som ska utföras. Önskar ni ett mer effektiviserat, lösningsorienterat och flexibelt arbetssätt är detta en utmärkt väg att gå.

Nedan följer mer information om vad vi kan hjälpa till med och hur.

Tillsyn och tillsynshandläggning

Tillsyn är en central del inom plan- och byggrelaterade frågor, men också en tidskrävande sådan. Public People kan tillhandahålla konsulter som sköter hela eller delar av ert tillsynsarbete. Antingen för långsiktiga löpande uppdrag, alternativt på tillfällig basis då arbetsbelastningen är extra hög eller om ni av annan anledning behöver extra stöd.

I vårt nätverk av konsulter finns tillräckligt med kapacitet för att ombesörja allt från enstaka tillsynsärenden till omfattande tillsynshandläggning. Såväl av enklare som mer invecklad art.

Bygglovshandläggare

Public People kan tillhandahålla bygglovshandläggare för både mindre ärenden, samt sådana av mer omfattande och komplicerad natur. Vi har tidigare bistått med hantering av bygglovsärenden för allt från små privata tillbyggnader, till nybyggnationer av stora offentliga fastigheter. 

Med vår egen bakgrund inom såväl bygg som den offentliga sektorn, och med vårt nätverk av marknadens bästa byggkonsulter, kan vi tillgodose ert behov av en bygglovshandläggare på bästa möjliga sätt. 

Vi jobbar alltid med ett öppet förhållningssätt och tydlig kommunikation. Detta i syfte att skapa en bra dialog mellan kunden – med vilken vi här avser den som ansöker om bygglov – och instansen som handlägger dem. 

Bostadsanpassning

Vi kan bistå med handläggning av olika typer av bostadsanpassningsärenden inom ramen för det som faller under en kommuns ansvar. Utöver konsultering och rådgivning kring lämpliga bostadsanpassningar för olika individer, kan vi även ansvara för att ta fram underlag för beviljande av bidrag till bostadsanpassningar. 

Strandskydd

I vårt team av konsulter finns flera med plan- och byggjuridisk kompetens. Vid ärenden som rör strandskydd – exempelvis tvister och ansökningar om strandskyddsdispens – kan vi således hjälpa till. Såväl för enstaka ärenden som för mer långtgående uppdrag. 

Samtliga av våra jurister har givetvis särskild kompetens inom såväl PBL som Strandskyddslagen – vilken numera ingår i Miljöbalken.

Byggnadsinspektör

En byggnadsinspektör blir en central roll i bygglovsärendet och tar vid när beslut om bygglov är fattat. Public People har erfarna byggnadsinspektörer att tillhandahålla för alla delar inom ramen för handläggning av den tekniska delen av bygglovsärendet – till exempel leda tekniska samråd, platsbesök och slutsamråd i såväl små som stora byggnadsprojekt.

Varför ta hjälp av Public People?

Idag finns gott om bra bemannings- och konsultföretag att välja bland på den svenska marknaden. Vad det däremot inte finns lika gott om är bra konsultföretag inriktade på att erbjuda spetskompetens åt den offentliga sektorn. Här kan vi på Public People tillhandahålla kvaliteter som våra konkurrenter inte kan. 

Med vår erfarenhet från stat och kommun, vårt mycket stora kontaktnät av konsulter, bredd av kompetenser samt lösningsorienterade arbetssätt kan vi göra skillnad för stora och många gånger tungrodda organisationer inom den offentliga sektorn. 

Genom att låta oss bistå med professionella konsulter kan ni minska er egen arbetsbörda, utan att för den sakens skull förlora någon kontroll. Ett samarbete med Public People är ett samarbete präglat av transparens, kommunikation, lyhördhet och effektivitet. 

Kontakta oss för rekrytering inom bygglovshandläggning och byggnadsinspektion

Önskar ni mer information om hur vi arbetar, vad ni kan förvänta er vid en tillsättning via Public People samt hur våra konsulter kan bistå er inom plan- och byggrelaterade tjänster? Då är ni varmt välkomna att kontakta oss via vår hemsida redan idag.

Vi ser fram emot att höra av er. Förhoppningsvis blir det början på ett långt och givande samarbete.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Table of Contents