Public People

Socialsekreterare, biståndshandläggare, undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut etc.

SOCIALT ARBETE, VÅRD OCH OMSORG

Tillsättning av konsulter inom socialt arbete, vård och omsorg

VÅRA SPECIALISTER HAR LÅNG OCH BRED ERFARENHET INOM
DEN OFFENTLIGA SEKTORN

Public People erbjuder tillsättning av konsulter inom vård och omsorg samt socialt arbete. Är ni i behov av en extra läkare eller arbetsterapeut i er verksamhet? Eller behövs stöd i form av en biståndshandläggare, socialsekreterare eller socionom? Oavsett vilket, kan vi på Public People stå till tjänst. 

Med ett konsultnätverk till brädden fyllt av lång erfarenhet och djupgående expertkompetens kan vi stötta upp såväl strategiskt som i det dagliga arbetet, och hjälpa er att säkra en kvalitativ och patientsäker vård.

Nedan kan ni läsa mer om vilka tjänster vi erbjuder och hur ett konsultsamarbete med Public People fungerar. 

Vi har kandidater med erfarenhet
på alla nivåer

Vi har kandidater med erfarenhet på alla nivåer

Vi har kandidater med erfarenhet  på alla nivåer

Våra professioner

Vård och omsorg samt socialt arbete är båda kategorier inom många olika professioner som dels ryms, dels behövs för att kunna erbjuda en så komplett vård som möjligt. Det är också viktigt att arbetsflödet och samarbetet mellan de olika expertområdena flyter på bra och att alla jobbar mot samma mål.

Vi vet att detta kan vara en oro när det kommer till att ta in konsulter, eftersom vård och omsorg handlar om arbete med människor – där förtroende, trygghet och tillit är avgörande. Såväl mellan kollegor, som i relationer med patienter och brukare.

På Public People strävar vi efter att råda bot på den osäkerhet och skepsis som ofta följer, med att ta in vård- och omsorgspersonal från ett konsultföretag. Således är vi mycket kräsna med vilka vi inkluderar i vår portfölj av konsulter. Vårt nätverk må vara både stort och omfatta många olika typer av yrken inom den offentliga sektorn, men kraven för att bli konsult hos oss är höga. Vi samarbetar enbart med de bästa, för att säkerställa att ni som kund bara får det bästa.

Ledorden för vår bemanning inom socialt arbete samt vård och omsorg är trygghet, tillit och ansvar. Nyfikna på hur vi kan hjälpa er? Följande är de konsulttjänster vi erbjuder inom området:

Biståndshandläggare

Tillsättning av kvalificerade biståndshandläggare för såväl kortare som längre konsultuppdrag inkluderade utredning, bedömning och beslutsfattande. Samtliga biståndshandläggare hos Public People har adekvat utbildning samt gedigen yrkeserfarenhet från tidigare arbete med bistånd inom kommun.

Socialsekreterare

Vi har socialsekreterare med kompetens inom allt från barn och ungdomar till beroendeproblematik och vuxna med olika typer av psykiska funktionsnedsättningar. Alla våra konsulter som tar uppdrag som socialsekreterare uppfyller behörighetskraven och har socionomutbildning som lägst. 

Socionom

Hyr in en socionom för extra tillsättning i dagligt arbete med människor i svåra situationer, eller som en strategisk stödfunktion åt ledning och medarbetare. Vi kan bistå med snabb och effektiv tillsättning av socionomer när ett akut behov uppstår, likväl som för mer planerade uppdrag.

Läkare

Hos Public People finns såväl allmänläkare som specialistläkare och psykiatriker för bemanningsstöd i olika typer av verksamheter inom vård och omsorg. Hyr konsulter för en längre tid eller då ett akut behov av extra läkare uppstår. Vi finns tillhands och ser till att hitta precis rätt person för ert uppdrag.

Arbetsterapeut

Sist men inte minst, har vi även många duktiga arbetsterapeuter i vårt konsultnätverk. Samtliga legitimerade, erfarna och med djupgående expertkompetens på området. När ni snabbt behöver en arbetsterapeut kan vi hjälpa till med en konsult inom området, både på kortare och längre uppdrag.

Varför Public People?

För verksamheter inom vård och omsorg samt socialt stöd är personalen det som håller skutan flytande och som styr den framåt. Behovet av lyhörda, engagerade och kompetenta läkare, arbetsterapeuter, socionomer, biståndshandläggare och socialsekreterare är stort – men många gånger räcker inte resurserna till.

På Public People värdesätter vi våra medarbetare och är mycket måna om att ta lika väl hand om dem, som våra kunder. Vi är stolta över att erbjuda några av Sveriges bästa arbetsvillkor för de konsulter vi jobbar med – vilket får glada och nöjda medarbetare som resultat. Medarbetare som kan bidra med extra kvalitet, expertis och kunskap till just er arbetsplats. 

Med oss som HR-partner – antingen för ett långsiktigt samarbete eller för sporadiska uppdrag – kan ni känna er säkra på att alltid ha en källa till trygg tillsättning. Vi ser till att brist på personal aldrig uppstår, så att ni kan fokusera mer på det som verkligen är viktigt – det patientnära arbetet och kvaliteten på den vård och det stöd som ges.

Vill ni veta mer? Boka ett möte med oss redan idag

Vi tror på att tillhandahålla enkla, smidiga och tidseffektiva bemanningslösningar som möjligt. Att hitta bra kompetent personal för jobb inom socialt stöd samt vård och omsorg ska inte behöva vara svårt. Samtidigt är det viktigt att – inte minst inom dessa områden där man arbetar med människor – kunna se till varje verksamhets unika behov, och utifrån det ta fram ett skräddarsytt alternativ som inte bara fungerar – utan också optimerar. 

Första steget till att anlita oss på Public People för tillsättning av konsulter inom socialt stöd samt hälso- och sjukvård, är att skicka in en kontaktförfrågan till oss här på vår hemsida. Därefter återkopplar vi för att boka in ett möte om hur just ert bemanningsbehov ser ut och hur vi på bästa sätt kan stå till tjänst. 

Vare sig ni behöver en socionom, socialsekreterare eller biståndshandläggare för arbete inom kommun, eller en läkare eller arbetsterapeut för jobb inom vården – ser vi till att hitta rätt konsult för just ert unika uppdrag. 

Låt oss tillsammans skapa bättre förutsättningar för en bättre vård. Varmt välkomna till oss på Public People.