Public People

Jurister, upphandlare, chefssekreterare, utredare etc.

UPPHANDLING & INKÖP

Hjälp med upphandling?
Anlita en upphandlingskonsult via Public People
Vi har kandidater med erfarenhet på alla nivåer

Offentliga upphandlingar är ofta komplicerade processer som kräver både erfarenhet och kunskap. Saknar ni kompetensen och/eller resurserna för detta inom den egna organisationen? Låt oss på Public People bistå med en duktig upphandlingskonsult.

Upphandlingar inom kommun, region samt statliga och kommunala bolag ställer höga krav på korrekt hantering av anbud samt processen i sin helhet. Full transparens är viktigt, liksom kravet att använda skattebetalarnas pengar på bästa möjliga vis. Lite beroende på uppdragets omfattning, kan en upphandling vara en mycket krävande process – såväl tidsmässigt som resursmässigt. För er som jobbar inom den offentliga sektorn är det här inga nyheter. 

På Public People jobbar vi för att underlätta och främja bra och effektiva arbetsflöden inom kommun, region, stat, och för offentligt ägda bolag. Vi erbjuder kvalitativ tillsättning av konsulter inom ett flertal olika kompetensområden – däribland hjälp med upphandling. 

Vi har kandidater med erfarenhet  på alla nivåer

Vi har kandidater med erfarenhet
på alla nivåer

Vi har kandidater med erfarenhet på alla nivåer

Våra konsulter har lång erfarenhet och bred kompetens

Vi tillhandahåller följande tjänster:

• Upphandlingsstöd
• Inköpsstöd
• Upphandlingsjuridiskt stöd
• Strategiskt inköpsarbete

Vi tillhandahåller konsulter med följande funktioner:

• Upphandlare
• Inköpare
• Avtalscontroller
• Upphandlingsjurist
• Kategoriledare
• E-handelsansvarig

Vilka typer av upphandlingar kan våra konsulter genomföra?

• Upphandling av varor och tjänster
• IT-upphandling
• Entreprenadupphandling
• Upphandling av sociala tjänster

Vidare kan vi också ordna skräddarsydda utbildningar för att öka kunskapen om såväl inköpsprocessen som relevant juridik.

Det här kan ni förvänta er av en upphandlingskonsult från Public People

Public Peoples bemanningstjänster är särskilt riktade till organisationer inom den offentliga sektorn. Med vårt breda konsultnätverk kan vi snabbt stå till tjänst med en upphandlingskonsult eller inköpskonsult som möter alla era krav och behov. Såväl i fråga om tillgänglighet, som vad gäller kompetens, expertis och erfarenhet.

Vare sig ni anlitar en av våra konsulter för IT-upphandling eller entreprenadupphandling, kan ni känna er trygga med att denne bidrar med all den kunskap som behövs för en effektiv och smidig arbetsgång.

Våra upphandlare ser till att:

• behovsanalys genomförs
• hela upphandlingsprocessen sker i enlighet med upphandlingslagstiftningen
• arbetsgången före, efter och under upphandlingen genomförs korrekt

I vilken omfattning ni behöver hjälp med upphandling är förstås helt upp till er. Våra upphandlingskonsulter kan anlitas för att sköta hela processen från början till slut, alternativt bistå vid vissa moment. Hos Public People får ni en skräddarsydd tjänst helt anpassad efter era behov och önskemål.

Erfarna upphandlare inom olika kompetensområden

På Public People är vi måna om att tillhandahålla hög kvalitet, mycket flexibilitet och gott om valmöjligheter. Sedan start har vi jobbat intensivt och målmedvetet för att bygga upp ett stort konsultnätverk med en mycket bra bredd av kompetenser. Vår förhoppning är att bli hela den offentliga sektorns självklara val av partner vid behov av effektiv och pålitlig tillsättning av konsulter.

Vi kan stå till tjänst med upphandlare för konsultuppdrag inom en rad olika kompetensområden. I vårt nätverk finns gott om expertis och erfarenhet från bland annat entreprenadupphandling, IT-upphandling och upphandling av varor och tjänster.

Vare sig ni är i behov av en inköpskonsult för ett kortare och enklare uppdrag, eller ett helt team av upphandlare för mer komplicerade och långdragna processer – ser Public People till att lösa det på bästa möjliga sätt. Alltid skräddarsytt efter er verksamhet och era unika behov.

Full koll på LOU - Lagen om offentlig upphandling

På Public People vet vi av egen erfarenhet att offentliga upphandlingar inte sällan kan vara både snåriga och tidskrävande. Innan vi grundade Public People jobbade vi nämligen själva inom kommun och stat. Således har vi både insyn i och erfarenhet av vilka krav som ställs och hur allt ska skötas. Inte minst juridiskt. Våra upphandlare har alla djupgående juridiska kompetenser om upphandlingslagstiftningen.

Med oss som partner kan ni känna er trygga med att er upphandlingskonsult är väl uppdaterad med de senaste reglerna och gällande praxis. Med vår expertis – såväl affärsmässiga som juridiska – minimerar vi risken för överprövningar och överklaganden samt ser till att hitta en så kostnadseffektiv lösning som möjligt.

Enstaka upphandlingar eller ett långvarigt partnerskap

Public People kan bistå med upphandlare för såväl enstaka uppdrag, som långvariga kontrakt. Vår mångåriga erfarenhet ger oss en unik förmåga att snabbt anpassa oss till olika typer av verksamheter och organisationer, och på bästa sätt leverera så sömlösa konsulttjänster som möjligt.

Med ett långvarigt samarbete följer en trygghet där ni som kund kan känna tillit i att vi axlar ett helhetsansvar för allt som rör upphandlingar och inköp inom er organisation. Vi kan stolt säga att många av de kunder vi arbetar med idag – av vilka flera tillhör några av de största upphandlande myndigheterna i Sverige – är mycket uppskattade samarbeten som pågått under en längre tid.

Vi stöttar upp med särskild expertis

Syftet med våra konsulttjänster inom upphandling är att stötta upp med kunskap som inte finns inom er egen organisation. Detta kan göras i olika omfattning, beroende på vilka behov som finns hos just er.

Förutom att ta helhetsansvar och genomföra kompletta upphandlingar, kan vi också bidra med särskild expertis vid speciellt komplicerade upphandlingsprocesser. Till exempel vid en större entreprenadupphandling eller IT-upphandling. Vi fungerar som ett strategiskt stöd till er egen personal och hjälper till i den utsträckning som behövs.

Ta första steget till ett lyckat samarbete - kontakta Public People redan idag

Vi på Public People ser fram emot att få erbjuda hjälp med upphandling till just er organisation. För mer information om våra tjänster och hur ett samarbete med oss kan se ut – kontakta oss redan idag via e-post eller telefon. 

Varmt välkomna in i gemenskapen önskar vi på Public People!