Public People

MILJÖINSPEKTION, HÄLSOSKYDD, ENSKILDA AVLOPP, MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER, FÖRORENADE OMRÅDEN ETC

MILJÖ & HÄLSOSKYDD

Miljötillsyn för en hållbar framtid – Låt våra miljökonsulter hjälpa till

Brett kompetensnätverk inom området

Brett kompetensnätverk inom området

Public People bistår kommuner, länsstyrelser, andra offentliga organ samt privata företag med erfarna konsulter inom miljökontorets ansvarsområden och hållbarhetsarbete. Med vårt breda nätverk av kompetenta och duktiga konsulter kan vi snabbt och effektivt vara behjälpliga med allt från ett enstaka tillsynsuppdrag, till tillsättning av konsulter för mer långsiktiga uppdrag. 

Våra tjänster inom miljökontorets ansvarsområden inkluderar bland annat:

  • Enskilda avlopp – kontroll, utredningar, förelägganden, inventering och inspektion
  • Miljöfarliga verksamheter – tillsyn, rapporter, förelägganden, granskningar av miljörapporter, remisshantering och planering
  • Förorenade områden
  • Hälsoskydd
  • Djurskydd (endast hos länsstyrelsen)
  • Kemiska produkter
  • Avfall
  • Naturvård
  • Klagomålshantering


Våra specialister har lång och bred erfarenhet inom den offentliga sektorn

Våra specialister har lång och
bred erfarenhet inom den
offentliga sektorn

Våra specialister har lång och bred erfarenhet inom den offentliga sektorn

Vi har unik insyn i den offentliga sektorn

Public People är ett bemannings- och konsultföretag som är särskilt inriktat på jobb inom kommuner, kommunala bolag, myndigheter och statliga verk. Bland annat för uppdrag kopplade till miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och enskilda avlopp, vilka sedan start har utgjort en central del av vår konsultverksamhet.

För representanter inom den offentliga sektorn finns det flera fördelar med att ta hjälp av oss vid tillsättning av olika miljörelaterade uppdrag. Däribland vårt väl utbyggda kontaktnät av duktiga konsulter – men även det faktum att vi som står bakom Public People själva har erfarenheter från jobb inom stat och kommun. Erfarenheter som ger oss en unik insyn i hur den offentliga sektorn fungerar, och som gör att vi kan tillsätta konsulter mer effektivt och mer träffsäkert. Såväl om det gäller en miljöinspektör för ett mindre tillsynsuppdrag, eller en miljökonsult för utredningar och andra längre projekt. 

Med ett stort team av duktiga yrkesproffs, våra samlade erfarenheter och vår expertis inom bemanning i ryggen, kan vi garantera er tidseffektiva och kostnadseffektiva rekryteringar som till 100% motsvarar era krav och förväntningar. 

Ett nätverk till bredden fyllt av erfarenhet och kunskap

Vi vet att ett bra myndighetsarbete inom ett av miljökontors ansvarsområden ställer höga krav på djupgående expertis, adekvat utbildning och erfarenhet av inom myndighetsarbete och inom en styrd politisk organisation. Ansvaret gentemot allmänheten är stort, vilket lämnar litet eller inget utrymme för misstag. 

Givet vår inriktning mot den offentliga sektorn och de samhällsviktiga uppdrag vi tillsätter konsulter till, finns vårt fokus på att hitta erfarna konsulter som har gedigen erfarenhet och kunskap. Detta för att ni som uppdragsgivare ska kunna känna er trygga med att Public People alltid tillhandahåller bra medarbetare. 

För att en miljökonsult eller miljöinspektör ska vara aktuell för uppdrag inom exempelvis tillsyn på miljöfarliga verksamheter eller en utredning av förorenade områden, måste denne klara våra höga krav på kvalitet, bakgrund och personlig lämplighet. Kort sagt är vi mycket petiga med vilka vi anställer och samarbetar med, så att ni som kund slipper tänka på det.

 

Akut miljöinspektion eller en miljökonsult för långsiktigt arbete - vad behöver ni hjälp med?

Public People strävar efter att erbjuda kunder hög flexibilitet och mesta möjliga tillgänglighet. Därför arbetar vi såväl kortsiktigt som långsiktigt – det vill säga med rekrytering till kortare akuta uppdrag, samt rekrytering till mer beständiga projekt. 

Om ni plötsligt är i behov av att göra en miljöinspektion med kort varsel, eller önskar hyra in en miljökonsult för ett längre uppdrag – är vi rätt bemanningsföretag att kontakta. Tack vare vårt stora team av konsulter har vi möjligheten att erbjuda en betydligt bredare tjänsteportfölj än övriga aktörer på marknaden. 

Under våra hittills verksamma år har vi på Public People bistått med konsulter för såväl mer som mindre omfattande uppdrag. Med oss kan ni känna er trygga med att erforderlig kunskap och erfarenhet inom ämnet finns. 

Kvalificerad miljöinspektör

Vi kan stötta vid kontroller av förorenade områden, inventering, handläggning och tillsyn för enskilda avlopp, utbildningar inom miljöbalkens livsmedelslagstiftningens områden, miljöjuridiska frågor, provtagning, handläggande av anmälningar och ansökningar, remissarbete och mycket annat. 

Vid behov kan vi även vara behjälpliga med konsulter kunniga inom tillsyn för miljöfarliga verksamheter. För tillsyn inom miljöfarliga verksamheter har vi miljöinspektörer med kompetens och erfarenhet för kontroll av såväl A- och B-verksamheter – det vill säga miljöfarliga verksamheter som är tillståndspliktiga – samt C-verksamheter som är anmälningspliktig.

 

 

Miljöinspektion för enskilda avlopp och förorenade områden - några av våra vanligaste uppdrag

Miljöinspektioner, hantering av ansökningar, ansvarsutredningar, bedömning av planer för miljötekniska marknadsundersökningar, granskning av provresultat, granskning av rapporter samt kravställning utifrån resultat för enskilda avlopp och förorenade områden samt analyser och planering av åtgärder för enskilda avlopp och förorenade områden är några av de uppdrag vi anlitas mest för.

Arbetsbördan inom dessa områden är ofta stor på kommuner och länsstyrelser, medan tillgången på kompetent personal halkar efter. Brist på personal leder i sin tur till att servicen gentemot medborgarna blir lidande samt att – inte minst – allvarliga miljöproblem riskerar att lämnas obehandlade under lång tid. 

På Public People kan vi tillgodose ert behov av medarbetare för miljötillsyn av både enskilda avlopp och förorenade områden av olika omfattning. Vi kan rekrytera en miljöinspektör och/eller miljökonsult med dokumenterad erfarenhet och en utmärkt förmåga att snabbt sätta sig in i det arbete som ska utföras. Är ni i behov av en tillförordnad chef inom området? Inga problem. Vi har konsulter lämpliga för flera olika befattningar. 

Oavsett tjänst och omfattning av uppdrag kan vi garantera snabb tillsättning av personal. Detta tack vare de många konsulter som är anslutna till oss, samt vårt systematiska och effektiva arbetssätt. Vi är problemlösare ut i fingerspetsarna och sätter alltid kunden i första rummet. 

Bemanning på era villkor?

Ett gott samarbete med kunden – det vill säga er som uppdragsgivare – är alltid den viktigaste förutsättningen för en lyckad rekrytering. Våra egna erfarenheter från den offentliga sektorn och vårt stora kontaktnät är egentligen av sekundär betydelse om samspelet med er som kund inte fungerar.

Lyhördhet och kommunikation är således viktiga delar i vårt förhållningssätt och i hur vi arbetar. Vi vet att det ena uppdraget aldrig är det andra likt, och att varje tillsättning därför måste vara unik. Tillsammans med er skräddarsyr vi en process som säkerställer att ert tillsättningsbehov uppfylls på bästa möjliga sätt.

Kontakta oss för mer information

Vill ni veta mer om hur vi kan bistå er med kompetenta konsulter inom miljötillsyn – och hur ett samarbete med oss fungerar? Tveka inte att kontakta oss redan idag. Vi finns tillgängliga både via e-post och på telefon. 

Hör av er med er förfrågan så berättar vi mer. 

Varmt välkomna till oss på Public People – er pålitliga, prisvärda och flexibla samarbetspartner för kvalitativ bemanning inom miljökontorets alla ansvarsområden.