Public People

Enhetschef, rektor, verksamhetschef, förvaltningschef, kommundirektör, avdelningschef, projektledare, processledare, regiondirektör etc.

CHEFER & SPECIALISTER

Chefer och specialister inom offentliga sektorn

Rätt ledarskap och kompetens är avgörande för offentliga sektorns möte för framtidens utmaningar

Rätt ledarskap och kompetens är avgörande för
offentliga sektorns möte för framtidens utmaningar

Hyr en kompetent enhetschef, förvaltningschef eller verksamhetschef via oss på Public People – den offentliga sektorns pålitliga partner för adekvat och effektiv bemanning.

Som ett erfaret konsultföretag kan vi erbjuda ett generöst kompetensnätverk och en bred tjänsteportfölj. På chefs- och/eller specialistnivå har vi resurser att tillsätta allt från avdelningschefer och förvaltningschefer, till kommunchefer, kommundirektörer och regiondirektörer.

Vi arbetar kundfokuserat och lösningsorienterat för att garantera varje unik uppdragsgivare en kvalitetssäkrad bemanning.

 

Vi har kandidater med
erfarenhet  på alla nivåer

Vi har kandidater med erfarenhet
på alla nivåer

Vi har kandidater med erfarenhet på alla nivåer

Med Public People kan ni ta er tid att hitta rätt

Vi vet att bemanning på chefsposter och andra högre positioner kan vara en känslig fråga. En chef måste kunna leda och fördela det faktiska arbetet, men även ha förmågan att svetsa samma en grupp och få alla medarbetare att jobba mot samma mål. Det är viktigt att rekrytera en chef med omsorg – och att låta processen ta tid om så behövs. 

På Public People kan vi hjälpa er att köpa just tid vid en tillsättning av chefskonsult. Genom att låta oss bistå med en kompetent konsult på en chefsposition, ger ni er själva och er verksamhet mer utrymme att hitta en lämplig kandidat för långsiktig anställning.

Tack vare vårt breda kontaktnätverk av konsulter – av vilka många är specialiserade inom ledarskap och har gedigna erfarenheter av arbete i chefsposition – kan vi snabbt vara behjälpliga med att tillsätta en lämplig chef. 

Med oss som partner behöver ni aldrig oroa er för att en verksamhet står utan ledarskap i glappet mellan två chefer – och heller aldrig stressa igenom en rekrytering till en viktig post. 

 

Bemanning utifrån era unika behov och förutsättningar

För att kunna tillsätta bästa möjliga konsult för varje unikt uppdrag – vare sig det gäller en avdelningschef, förvaltningschef, kommundirektör eller annan position inom den offentliga sektorn – arbetar vi 100% kundfokuserat, lösningsorienterat och förutsättningslöst.

Varje nytt uppdrag inleds med ett uppstartsmöte, där ni som uppdragsgivare informerar oss om vilka specifika krav och behov ni har, vilken typ av tjänst ni söker en chef till samt huruvida det gäller ett kort- eller långsiktigt uppdrag. 

Med er kravspecifikation och era önskemål som underlag, påbörjar vi därefter en urvalsprocess bland de kandidater som finns i vårt nätverk. Vi arbetar snabbt och effektivt, utan att tumma på kontroll av behörighet och kvalifikationer förstås. 

Med Public People som partner för bemanning är ni alltid garanterade:

 • Snabb tillsättning av chefer/specialister
 • Personlig kontakt och en skräddarsydd bemanningsprocess
 • Flexibilitet – vi kan vara behjälpliga med bemanning för både kortsiktiga och långsiktiga uppdrag
 • Kvalitetskontroll och uppföljning – vi stämmer av att ni är nöjda med tillsatt konsult
 • Ett brett kompetensnätverk med kandidater för positioner som kommunchef, kommundirektör, regiondirektör, avdelningschef, projektledare, rektor, verksamhetschef, förvaltningschef och enhetschef

Vilken chefsposition behöver ni tillsätta?

Kommuner och regioner är stora organisationer med många olika avdelningar, förvaltningar och enheter. På Public People vill vi vara den offentliga sektorns självklara val när ett behov av chefsbemanning uppstår – oavsett vilken typ av chef det gäller och vilket kompetensområde som berörs.

För att kunna erbjuda det har vi lagt ned mycket arbete på att bygga upp ett synnerligen brett nätverk av konsulter, med en variation av kompetenser, erfarenheter och kvalifikationer. Arbetet har varit framgångsrikt – och tack vare det kan vi idag stoltsera med ett av Sveriges största konsultnätverk. 

För er som kund och uppdragsgivare innebär detta förstås en stor flexibilitet. Med Public People som konsultleverantör kan ni känna er trygga med att vi alltid kan tillgodose era bemanningsbehov för alla olika typer av chefs- och specialistpositioner. Även högt kvalificerade sådana, som kommundirektör och regiondirektör.

Vi har stor vana av arbete inom den offentliga sektorn och har hittills bistått kommuner och regioner med bemanning av tjänster som:

 • Avdelningschef
 • Enhetschef
 • Projektledare
 • Förvaltningschef
 • Kommunchef
 • Kommundirektör
 • Regiondirektör

 

Alla de chefskonsulter som vi har i vårt nätverk har adekvat ledarskapsutbildning samt erfarenheter från tidigare arbete i chefsposition i den offentliga sektorn. 

Som konsulter är de dels flexibla och öppna och har lätt för snabb anpassning – men kan även bidra med ett värdefullt objektivt förhållningssätt. Vårt mål är att inte enkom hyra ut en konsult som hjälper er att köpa tid – utan som dessutom blir en tillgång för verksamheten utan uppdragets tid. 

Varför Public People?

Valet att särskilt rikta in oss på bemanning inom den offentliga sektorn kommer från våra egna erfarenheter av arbete inom stat och kommun. Vi som står bakom Public People har själva erfarenheter från såväl operativt som strategiskt arbete i kommunal och regional regi – vilket ger oss en unik insikt i vad som krävs vid bemanning inom dessa sektorer. 

Med våra erfarenheter och vår expertis – dels vad gäller den offentliga sektorn, dels vad gäller bemanning – kan vi erbjuda er som kund en mer kvalitativ och mer resultatinriktad tjänst än våra konkurrenter. Något som inte minst är viktigt när det gäller tillsättning av chefspositioner.

Summa summarum kan vi lova hög tillgänglighet, personlig kontakt, smidiga bemanningsprocesser skräddarsydda efter era specifika behov och inte minst – en utmärkt konsult för just ert uppdrag. 

Så hyr ni en chef genom oss – en process i tre enkla steg

På Public People jobbar vi med korta ledtider och snabba processer. Detta för att vi ska kunna tillgodose våra kunders bemanningsbehov så effektivt som möjligt. 

KONTAKT

Ni kontaktar oss med en uppdragsförfrågan, antingen via e-post eller telefon, varpå vi bokar in ett personligt möte. Under mötet går vi tillsammans igenom vilka behov och kravställningar ni har, vilken typ av chef eller specialist ni önskar hyra samt från och med när ni önskar ha en konsult på plats.

KANDIDAT

Vi hittar lämpliga kandidater i vårt konsultnätverk och återkommer med förslag för er att ta ställning till.

KONSULT

En konsult tillsätts enligt överenskommelse.

Krångligare än så är det faktiskt inte. Givetvis för vi en nära dialog med er genom hela processen och även under tiden konsultuppdraget fortlöper. 

Att ni som kund är nöjda är alltid vår viktigaste prioritet. 

Varmt välkomna till oss på Public People när ni är i behov av en kvalificerad chef. Kontakta oss redan idag för att hyra en avdelningschef, enhetschef, förvaltningschef, regiondirektör, kommunchef, kommundirektör eller annan specialist.

Med oss som samarbetspartner blir kvalificerad tillsättning aldrig ett problem.