Public People

LIVSMEDELSINSPEKTION | LIVSMEDELSSÄKERHET | LIVSMEDELSKONTROLL | HÄLSOSKYDD | UTREDNINGAR 

LIVSMEDELSINSPEKTION LIVSMEDELSSÄKERHET LIVSMEDELSKONTROLL
HÄLSOSKYDD | UTREDNINGAR 

LIVSMEDELSINSPEKTION

Pålitliga konsulter inom livsmedel och hälsoskydd

Rätt insats vid rätt tid på
rätt plats

PUBLIC PEOPLE ERBJUDER PROFESSIONELLA KONSULTER INOM ETT FLERTAL SAMHÄLLSVIKTIGA OMRÅDEN – DÄRIBLAND SÅDANT SOM RÖR SÄKERHET KRING LIVSMEDEL OCH HÄLSOSKYDD.

Tack vare omfattande nätverk av erfarna och kunniga konsulter har vi möjlighet att tillsätta såväl kortare som längre uppdrag, på såväl strategiska som operativa befattningar. Vi riktar oss särskilt till kommuner och statliga verk, för vilka vi kan utgöra en stabil samarbetspartner med fokus på kvalitet, effektivitet och trygghet.

Nedan finner ni information om hur vi kan hjälpa er med tillsättning av konsulter inom livsmedelskontroll och hälsoskyddsinspektion samt vad ni kan förvänta er av våra tjänster. 

 

Vi har kandidater med
erfarenhet  på alla nivåer

Rätt insats vid rätt tid på rätt plats

Rätt insats vid rätt tid på rätt plats

Livsmedelskontroll utan kompromisser

Inom vår tjänsteportfölj kan vi erbjuda såväl tillfälliga lösningar vid enstaka och/eller kortsiktiga behov, som konsulter för längre uppdrag. För livsmedelskontroll och hälsoskydd kan vi hjälpa den offentliga sektorn med:

  • Livsmedelsinspektion – enstaka uppdrag eller på regelbunden basis
  • Hälsoskyddsinspektion 
  • Utredningar kopplade till hälsoskydd och livsmedelskontroll

Vi är stolta över att ha lång erfarenhet av förvaltningsarbete och vår kunskap om förvaltningslagen uppskattas enormt av våra kunder.

Snabb tillsättning av livsmedelsinspektör, livsmedelskonsult och hälsoskyddsinspektör

Public People har flera unika fördelar som särskiljer oss från andra bemannings- och konsultbolag. Inte minst när det kommer till bemanning inom den offentliga sektorn, där kraven på kvalitet är extra höga och där det inte finns något utrymme för misstag.

Utöver det faktum att vi själva kommer från arbete inom kommunala och statliga sektorer, har vi dessutom ett mycket väl utbyggt kontaktnät av professionella konsulter. Konsulter som med god marginal har den utbildning och yrkeserfarenhet som krävs för att kunna bistå med livsmedelsinspektion och hälsoskyddsinspektion i offentlig regi. 

Vårt stora kontaktnät, som vi har byggt upp under flera lyckosamma år i branschen, innebär att vi alltid har tillgång till någon som motsvarar era förväntingar – eller till och med överträffar dem. Det ger oss även möjlighet att kunna tillsätta en livsmedelsinspektör eller hälsoskyddsinspektör snabbt och med kort varsel. Oavsett uppdragets omfattning.

Kort och gott erbjuder vi på Public People mer kvalitativ, mer flexibel och mer tillgänglig bemanning av konsulter inom livsmedelstillsyn. 

Vi kvalitetskontrollerar så att ni slipper

Kraven vid livsmedelstillsyn och hälsoskyddsinspektion är såväl strikta som omfattande. Med all rätt. Den här typen av hälsoskydd syftar trots allt till att säkerställa att det vi stoppar i oss främjar välmående, snarare än gör oss sjuka. 

Givet de hårda regler som finns är det förstås av största vikt att de kontroller och utredningar som utförs inom all typ av livsmedelshantering utförs korrekt. Som vi nämnde tidigare ställer detta krav på den livsmedelsinspektör som ansvarar för arbetet. 

Väljer ni att hyra in en livsmedelskonsult via oss på Public People kan ni alltid känna er trygga med att få bästa möjliga person för jobbet. Vi ser till att skicka en konsult inom vårt nätverk med rätt förutsättningar, dokumenterad utbildning och erfarenhet samt efterfrågad kompetens.

Genom att ta hjälp av oss slipper ni de vanliga och ofta långdragna utgallringarna i en bemanningsprocess, och erbjuds istället lämpliga kandidater på en gång. 

Med vår hjälp kan ni utföra kvalitetssäkrad livsmedelstillsyn på ett mer tidseffektivt och kostnadseffektivt sätt. 

Skräddarsydda tillsättningar efter era behov

Vare sig ni är i behov av en hälsoskyddsinspektör eller livsmedelskonsult för ett kortare enstaka uppdrag, eller en medarbetare för ett långsiktigt samarbete inom hälsoskydd – sköter vi tillsättningen med stor omsorg och precision. 

För att kunna säkerställa vilka behov ni har och vad ni förväntar er av oss, inleder vi alltid en tillsättningsprocess med ett förberedande möte. Under mötet går vi tillsammans igenom hur ert bemanningsbehov ser ut, vilka kompetenser och färdigheter konsulten bör ha samt vilka uppgifter denne förväntas utföra. Ju mer specificerade ni kan vara, desto större är chansen att vi kan tillsätta precis rätt person för livsmedelstillsyn inom er verksamhet. 

Själva tillsättningen genomför vi sedan så snabbt och effektivt som möjligt. Tack vare tillgången till ett stort nätverk av konsulter har vi ofta möjlighet att tillsätta personer på väldigt kort tid. Så även när det gäller komplicerade uppdrag inom livsmedelskontroll och hälsoskydd. 

Behöver ni fler än en livsmedelskonsult, hälsoskyddsinspektör eller livsmedelsinspektör? Det är naturligtvis inga problem. Public People är mer än gärna behjälpliga vid såväl enstaka tillsättningar som flera konsulter samtidigt. 

Hos Public People är kunden alltid i fokus

Vi arbetar förutsättningslöst, prestigelöst och lösningsorienterat. Varje enskilt uppdrag tas på lika stort allvar, med målet att tillgodose det aktuella behovet på bästa möjliga sätt. Såväl om det gäller inhyrning för en akut livsmedelsinspektion, löpande stöttning under ett pågående strategiskt arbete eller en långsiktig utredning inom livsmedelskontroll och hälsoskydd. 

Har ni frågor om tillsättning av konsult för en livsmedelsinspektion, hälsoskyddsinspektion eller andra inom ämnet förekommande uppdrag? 

Hör av er till oss på Public People, så berättar vi mer. 

Table of Contents