Public People

Uppstartsmöte med budget, System-/-programhandling, Projektering i 2D och 3D, Statusbedömningar och rådgivning, uppföljning och besiktning etc

STORKÖK

Projektering och besiktning av storkök

VÅRA SPECIALISTER HAR LÅNG OCH BRED ERFARENHET INOM
DEN OFFENTLIGA SEKTORN

Planerar ni en ombyggnation eller nybyggnation av en restaurang eller annan typ av storkök och önskar hjälp med projektering, utformning, behovsanalys eller rådgivning? Kanske har ni redan ett färdigt storkök som behöver besiktigas innan det kan tas i bruk? Eller ett äldre i behov av utredning och garantibesiktning? Oavsett vilket kan vi på Public People stå till tjänst.

Vi kan vara behjälpliga med erfarna och kompetenta storkökskonsulter som tillsammans med er ser till att de kravställningar och behov ni har uppfylls på bästa möjliga sätt.

Låt oss berätta mer.


Vi har kandidater med erfarenhet
på alla nivåer

Vi har kandidater med erfarenhet på alla nivåer

Vi har kandidater med erfarenhet  på alla nivåer

Vi hjälper er att planera funktionella,
säkra och moderna storkök

Public People riktar sig särskilt till den offentliga sektorn, för vilka vi erbjuder konsulttjänster för både projektering av planerade, men ännu ej uppförda storkök samt besiktning av färdigställda storkök. Uppdragens natur kan innefatta allt från storkök i skolor och på förskolor, till lunchrestauranger i kommunal eller regional regi samt storkök inom hälso- och sjukvård.

Med otaliga lyckade storköksprojekteringar på vår meritlista – och med egna erfarenheter från såväl restaurangbranschen som arbete inom region och kommun – har vi full koll på vad som krävs för att ett storkök ska uppfylla alla de krav som finns på säkerhet och funktion. Samtidigt vet vi förstås också att ingen verksamhet är den andra lik, och att unika förutsättningar alltid måste vägas in och tas hänsyn till för ett optimalt resultat.

Anlitar ni en storkökskonsult genom oss kan ni alltid känna er trygga med att denne arbetar 100% kundfokuserat och förutsättningslöst, för att tillsammans med er skapa ett storkök perfekt anpassat efter er verksamhet.

Public People gör er idé till verklighet

Syftet med storköksprojektering är att med hjälp av utredningar och förberedelser ta fram en plan som tar ert blivande storkök från idé till verklighet. På bästa möjliga sätt förstås. Säkert, tidseffektivt och kostnadseffektivt.

En storkökskonsult från Public People bygger ingenting. Vi är vare sig arkitekter eller hantverkare. Vår specialitet är istället att utforma en planering – en byggplan om man så vill – utifrån vilken det operativa arbetet sedan kan genomföras.

Projektering av storkök – Våra tjänster

Nedan listas de tjänster vi kan erbjuda med en konsult inom storkök – antingen som ett helhetspaket eller som enstaka tjänster. 

Uppstartsmöte med budget
En nära dialog med er som kund är förstås viktig för ett tillfredsställande slutresultat. Således inleder vi alltid våra samarbeten med ett uppstartsmöte, där ni som kund får presentera era behov, vilka förutsättningar som finns att ta hänsyn till samt vilka krav och önskemål ni har. Under detta inledande möte upprättar vi tillsammans med er såväl kostnadskalkyler som en budget för projektet.
System-/-programhandling
Baserat på de uppgifter vi får under uppstartsmötet tillsätter vi en ansvarig storkökskonsult (eller flera vid behov) som får i uppdrag att ta fram en första systemhandling – även kallad programhandling. I denna presenteras en preliminär skiss över vilka ytor och funktioner samt vilken maskinell utrustning som bedöms nödvändiga.
Projektering i 2D och 3D
Vi skapar projekteringsunderlag med skisser i både 2D och 3D, så att ni ska få en så tydlig visualisering som möjligt av det förväntade slutresultatet. I våra 2D- och 3D-projekteringar inkluderas naturligtvis såväl en grundläggande planritning över kökets utformning och disposition, som en mer detaljerad med underlag för installationer av maskinell utrustning.
Statusbedömningar och rådgivning

Önskar ni input av er konsult inom storkök även efter att byggandet dragit igång? Självklart kan vi till tjänst med det också. Vi utför statusbedömningar av pågående arbete i syfte att säkerställa att det går enligt plan. Public People är er rådgivande konsult för storkök från projektets början till slut. Från första idé till färdigt resultat.

Utöver ovanstående kan vi även bistå med upprättande och sammanställning av underlag till upphandlingsprocesser.

Uppföljning och besiktning av färdiga storkök

I vår tjänsteportfölj för storkök finns förutom projektering av planerade ytor, även besiktning av befintliga kök.

Vi kan stå till tjänst med oberoende garanti- och slutbesiktningar av äldre storkök, i syfte att utreda huruvida kraven på kvalitet, funktion, säkerhet, hygien och arbetsmiljö fortfarande uppfylls – likväl som helt nybyggda storkök som behöver besiktigas innan de tas i bruk.

Public Peoples storkökskonsulter följer upp och besiktigar med hänsyn till såväl arbetsmiljö och livsmedelsskydd, som miljökrav, funktionalitet, säkerhet och energiförbrukning. Med ett objektivt synsätt ser vi till att ansvariga för bygget har levererat enligt avtal och att ni fått det ni betalat för.

Vad kan ni förvänta er av oss på Public People?

Public Peoples ambition är att vara den offentliga sektorns självklara samarbetspartner vid olika typer av projekt och uppdragsförfrågningar. Konsulterande tjänster vid projektering och besiktning av storkök är bara ett av flera områden inom vilka vi kan bistå.

Våra främsta styrkor ligger i vårt mycket väl utbyggda kontaktnät av erfarna och välutbildade konsulter – av vilka många sedan tidigare kommer från jobb inom stat och kommun – samt vår bredd av kompetenser. Detta ger oss en unik möjlighet att snabbt kunna tillsätta konsulter för såväl kortsiktiga som långsiktiga uppdrag.

Vi arbetar kundfokuserat och behandlar varje uppdrag utifrån dess unika karaktär och förutsättningar. Tillsammans med er ser vi till att er verksamhet – vare sig det gäller restaurang och storkök eller något inom våra andra kompetensområden – anpassas optimalt efter era specifika krav och behov.

Kontakta oss vid behov av en konsult för storkök

Vill ni veta mer om hur vi kan vara behjälpliga med en konsult för storkök – eller flera för den delen – och hur ett samarbete med oss på Public People fungerar? Eller har ni redan nu ett brådskande behov en storkökskonsult som kan vara på plats med kort varsel?

Hör av er med er förfrågan redan idag så bokar vi in ett möte på en tid som passar er. Vi finns självklart tillgängliga både på mail och telefon, och ser alltid till att återkoppla så snart som möjligt.

Varmt välkomna till oss på Public People – en pålitlig, säker och lösningsorienterad partner för konsulttjänster inom storkök i kommunal och statlig regi.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Table of Contents