Public People

Vi brinner för och lägger allt fokus på den offentliga sektorn. Med den inriktningen bygger vi nationella och kvalificerade nätverk inom nio breda kompetensområden.

KONSULTLÖSNINGAR​

Vi har erfarna konsulter som kan rycka in när det behövs

VI HAR KOMPETENS ATT ERBJUDA INOM DE FLESTA OMRÅDEN TILL VÅRA KOMMUNALA, REGIONALA OCH NATIONELLA KUNDER

Public People har erfarna konsulter som kan rycka in med kort varsel för att täcka upp vid arbetstoppar, organisationsförändringar eller vid andra tillfällen då personal behövs. Public Peoples konsultlösning är helt anpassad till den offentliga sektorn. Vi har kompetens att erbjuda inom de flesta områden till våra kommunala, regionala och nationella kunder. Public People har fullt arbetsgivaransvar och vi verkar i hela Sverige. Vi bemannar inom chefer och specialister, ekonomer och controllers, kontor och administration, socialt arbete, vård och omsorg, hälsa och sjukvård, It och digitalisering, fastighet och bygg, plan, miljö och bygg och utbildning.

Vi har kompetens att erbjuda inom de flesta områden till våra kommunala, regionala och nationella kunder

KONSULTLÖSNINGAR​

Vi har erfarna konsulter som kan rycka in när det behövs

VI HAR KOMPETENS ATT ERBJUDA INOM DE FLESTA OMRÅDEN TILL VÅRA KOMMUNALA, REGIONALA OCH NATIONELLA KUNDER

Public People har erfarna konsulter som kan rycka in med kort varsel för att täcka upp vid arbetstoppar, organisationsförändringar eller vid andra tillfällen då personal behövs. Public Peoples konsultlösning är helt anpassad till den offentliga sektorn. Vi har kompetens att erbjuda inom de flesta områden till våra kommunala, regionala och nationella kunder. Public People har fullt arbetsgivaransvar och vi verkar i hela Sverige. Vi bemannar inom chefer och specialister, ekonomer och controllers, kontor och administration, socialt arbete, vård och omsorg, hälsa och sjukvård, It och digitalisering, fastighet och bygg, plan, miljö och bygg och utbildning.

Vi har kompetens att erbjuda inom de flesta områden till våra kommunala, regionala och nationella kunder

KOMPETENSOMRÅDEN

REKRYTERING

Rätt kompetens på rätt plats och när det behövs. Vi lägger stort fokus på profilanpassningar och analyser vid rekrytering.

PUBLIC PEOPLE ERBJUDER REKRYTERINGSLÖSNINGAR TILL ALLA VERKSAMHETER INOM OFFENTLIG SEKTOR

Våra rekryteringskonsulter har gedigen erfarenhet av alla olika delar inom den offentliga verksamheten och vi anpassar vår process efter gällande lagstiftning som omfattar den offentliga verksamheten. Vi lägger stort fokus på kompetensbaserad rekrytering där vi tillsammans med våra kunder inom den offentliga sektorn tar fram en kompetensprofil och arbetar med denna genom hela rekryteringen. Vid behov kompletterar vi med arbetspsykologiska tester. Detta ger en kompletterande bild kandidatens lämplighet.

Vi tar oss an rekryteringsuppdrag inom hela Sverige och vi fokuserar enbart på offentlig sektor.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Table of Contents