Public People

Vara policys

#CLICK ON ICON PLEASE ANCHOR TILL TEXT BELOW

TEXT FROM OLD WEBSITES NPOLICYS DOCUMENTS PUBLICPEOPLE.SE

PERSONUPPGIFTSPOLICY

PERSONUPPGIFTSPOLICY

PUBLIC PEOPLE AB:S POLICY FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

(1) Denna policy.

Denna policy är utfärdad av Public People AB AB (”Public People AB”, ”vi”, ”oss” och ”vår(t)/våra”) och riktar sig
till kandidater, referenser, källor, klienter och andra personer utanför vår organisation som vi interagerar med,
däribland klienter, besökare på våra webbplatser och andra användare av våra tjänster (tillsammans ”du”).
Termer som används i denna policy definieras och förklaras i avsnitt (17) nedan. Inom ramen för denna policy
definieras Public People AB som personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter finns i avsnitt (16) nedan. Tidvis kan
denna policy uppdateras eller förses med tillägg för att avspegla ändrad praxis i vår behandling av
personuppgifter eller ändringar i tillämplig lagstiftning.

(2) Inhämtning av personuppgifter

Vi kan inhämta personuppgifter om dig från följande källor:
• Uppgifter som du lämnar: Vi kan få tillgång till dina personuppgifter genom att du lämnar dem till oss, t.ex. om
du kontaktar oss via e-post, telefon eller annat, eller lämnar ditt CV eller visitkort till oss.
• Uppgifter som bygger på vår relation med dig: Vi kan inhämta eller få dina personuppgifter som en normal
del av vår relation med dig, t.ex. om du köper en tjänst från oss.
• Uppgifter som du offentliggör: Vi kan inhämta eller få dina personuppgifter om du uppenbarligen väljer att
tillkännage dem offentligt, bland annat på sociala medier (vi kan t.ex. inhämta information från dina profiler på
sociala medier). • Webbplatsuppgifter: Vi kan inhämta eller få dina personuppgifter när du besöker någon av
våra webbplatser eller använder någon funktion eller resurs som är tillgänglig på eller via en webbplats.
• Registreringsuppgifter: Vi kan inhämta eller få dina personuppgifter när du använder eller registrerar dig som
användare på någon av våra webbplatser.
• Uppgifter från tredje part: Vi kan inhämta eller få dina personuppgifter från tredje part som lämnar dem till
oss, t.ex. kreditupplysningsfirmor, polismyndigheter eller andra.

… (#se old page)

(3) Skapa personuppgifter

Vi kan även skapa personuppgifter om dig, t.ex. noteringar om dina interaktioner med oss och eventuella
interaktioner vi har med klienter för din räkning.

(4) Kategorier av personuppgifter som vi kan behandla

Table of Contents