Public People

Barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor,tandläkare, läkare, specialistsjuksköterskor etc.

VÅRD, HÄLSO- & SJUKVÅRD

Vård, hälso- & sjukvård
kompetensnätverk över hela Sverige

Rätt insats vid rätt tid på
rätt plats

VÅRA SPECIALISTER HAR LÅNG OCH BRED ERFARENHET INOM
DEN OFFENTLIGA SEKTORN

Public People har ett utbrett kompetensnätverk inom området ”Vård, hälso- och sjukvård” över hela Sverige. Genom nätverket hoppas vi kunna vara offentliga sektorns partner för att möta framtidens utmaningar. Inom området ”vård, hälso- och sjukvåd” försörjer vi offentlig sektor med kompetens i form av exempelvis barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor, tandläkare, läkare och specialistsjuksköterskor. I Public Peoples nätverk finns kandidater med lång och bred erfarenhet inom dessa områden.

Vi har kandidater med
erfarenhet  på alla nivåer

Rätt insats vid rätt tid på rätt plats

Rätt insats vid rätt tid på rätt plats

Varmt välkommen att kontakta oss!

*Varmt tack for ditt meddelande!
Vi återkommer inom kort.
Allt gott önskar ditt Public People team.

Varmt välkommen att kontakta oss!

*Varmt tack for ditt meddelande!
Vi återkommer inom kort.
Allt gott önskar ditt Public People team.