Public People

“Barnen ska få möjlighet att förundras”

Defne Koman Alm visste redan som tioåring att hon skulle bli idrottslärare. Ett yrke hon kom att utföra på femton olika skolor innan hon bytte riktning och tog sig an uppdraget som rektor på förskolan Peterslund i Oxelösund utanför Nyköping. Att bedriva ett bra ledarskap tyckte hon kändes extra viktigt inom den offentliga sektorn, en uppgift som 2021 resulterade i en nominering till “Årets offentliga chef”.

Defne Koman Alm hade arbetat som idrottslärare i många år när intresset för ledning började växa fram. Hon axlade rollen som arbetslagsledare när rektorn på skolan skulle vara ledig en termin och frågade om Defne ville hoppa in tillfälligt. Planen efteråt var att fortsätta som idrottslärare, men när utbildningschefen frågade om hon kunde tänka sig ta över förskoleområdet och arbeta som förskolechef blev det starten för en ny riktning i arbetslivet. 

– Jag ville mest ställa upp, men kände efter den där terminen att det här var ju roligt! Att sen börja arbeta inom förskola kändes som en utmaning, jag kunde ju inget om förskolan – men ledarskapet är ju faktiskt samma som i skolan. Det är så spännande att få vara med redan från början och påverka och göra skillnad. Jag har verkligen kunnat använda mig av min erfarenhet och ta med ner i förskolan. 

Teamkänsla för bra pedagogik

Att bedriva ett bra ledarskap ser Defne som extra viktigt när man jobbar inom offentlig sektor. Hon menar att det har en så pass stor betydelse för hur medarbetare mår och för att de ska kunna klara sin uppgift. 

– I slutänden kommer mitt ledarskap att handla om hur bra barnen får det. Vi har ju en skollag att förhålla oss till där varje barn ska få det dom behöver utifrån sina egna behov, så en stor del av mitt arbete handlar om att förse mina medarbetare med rätt verktyg för att de ska kunna bedriva bra pedagogik. 

Defne har hela tiden en strävan att lägga den största tiden på det pedagogiska ledarskapet och se till att alla pedagogerna, som är duktiga ledare i sig, jobbar mot samma mål. Helhetsförståelse och samsyn tar tid att bygga upp, något Defne ser som en utmaning, men 2021 nominerades hon som årets offentliga chef – bland annat för sin förmåga att skapa teamkänsla i arbetslagen.

– Det känns förstås jätteroligt och stort. Det bästa med att arbeta inom offentlig sektor är just att få skapa delaktighet och ge mina medarbetare möjligheter att växa och utvecklas. Jag vill bidra till grupputvecklingen och ge alla möjligheter för medarbetarna att träna och hitta verktyg för att se sin egen del i teamet.

Ett gemensamt ledarskap

Defne tror att det är viktigt med ett bra ledarskap för att det ska gå att bedriva bra pedagogik. Hon jobbar tight ihop med den biträdande rektorn och belyser vikten av ett delat ledarskap, istället för ett uppdelat. 

– En del vill strikta upp så att den biträdande rektorn har en grupp och jag har annan. Men jag tror på att jobba ihop och hjälpas åt. När vi har en samsyn och tänker lika får vi en stark grund. Jag tror det är en styrka, man tappar dynamik om man ska gå till olika personer för olika frågor.

Ett tätt samarbete bedrivs också skolorna emellan i kommunen. Att Oxelösund är litet till ytan har visat sig vara till fördel i arbetet med att skapa gemenskap.

– Vi vill inte att det ska vara någon skillnad om du går på den ena eller den andra förskolan och i en så liten kommun kan alla från förskolan och ända upp till komvux ses i samma rum – det gör det lättare att ta gemensamma beslut. Vi kan bestämma saker tillsammans och så blir det så för alla Oxelösunds skolor. Det ska vara gemenskap och det medger en liten kommun, men det hade aldrig gått i Stockholm. 

Men Defne ser även till nackdelarna med en liten kommun där det exempelvis inte alltid finns så stora stödorganisationer. Hon berättar hur man därför tvingas vara lite av en allkonstnär och göra en del av både det ena och det andra. Däremot ser hon att den offentliga sektorn skapar möjligheter som annars hade kunnat se ut på helt andra sätt.

– Hade vi jobbat utanför den offentlig sektorn hade det nog blivit lite mer av ett konkurrensförhållande skolorna emellan. Alla vill klara sin ekonomi och på något vis motverkar ju det att det ska gå lika bra för alla, så det skulle kunna vara ett hinder. Sen finns även yttre faktorer som avgör, till exempel att det inte föds lika många barn varje år, den utmaningen finns ju även inom den offentliga sektorn.

Mer tid till kärnuppdragen inom offentlig sektor

Även om det alltid finns saker som kan bli bättre ser Defne att många har en orättvis bild av den offentliga sektorn som skulle kunna bottna i krocken med den romantiserade bilden av att näringslivet skulle vara mer effektivt. För att motverka det tror hon på en transparens: att bjuda in till samtal, förklara och bemöta.

-Man får bemöta fördomarna när dem kommer. Men visst finns det saker som skulle kunna bli bättre. Jag tycker att man borde stötta och ge resurser utifrån vad varje förvaltning behöver. Det blir så generellt ibland, istället borde man låta oss koncentrera oss på kärnuppdraget som är undervisningen. Jag vill ge plats åt barnen att utveckla kunskap. De ska få möjlighet att förundras över olika saker, det är i upptäckarglädjen och engagemanget som lärandet sker.

Public Heroes är en intervjuserie där Public People lyfter intressanta och inspirerande personer i den offentliga sektorn. Vi vill uppmärksamma allmänheten och hylla våra hjältar genom att belysa det otroligt viktiga och värdeskapande arbete som utförs inom den offentliga sektorn.

MÖT FLER PUBLIC HEROES

Testimonials

Fyll i och vi kontaktar dig inom kort:

Table of Contents